Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Välkommen till Skadeteknik

Skadeteknik är ett av Sveriges mest anlitade saneringsföretag och en komplett partner för alla typer av sanering och räddning av restvärden.
Med uppdrag att rädda ekonomiska och känslomässiga värden, erbjuder vi helhets­lösningar och enskilda tjänster.
Vi arbetar också med förebyggande åtgärder i syfte att förhindra skador som kan drabba miljö, människor, byggnader - och reducera kostsamma driftstopp i olika verksamheter.

Våra tjänster:

Asbestsanering Avfuktning
Betongslipning Brandskadesanering
HTC Superfloor Industrisanering
Isblästring Kemikaliesanering
Klottersanering Konsulttjänster
Marksanering PCB-sanering
Socialsanering Ventilationssanering