Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Tjänster

Skadeteknik är en komplett partner för alla typer av restvärdesräddning och sanering. 
Vi sanerar alla sorters bostads-, kontors- och industrimiljöer. 
Du kan anlita oss i samband med plötsliga händelser som bränder, vattenskador eller skadegörelse, men också vid planerade förändringar som nybyggnad och renovering. 
Du får hjälp med alla sorters sanering, oavsett orsak, och vi hjälper dig från början till slut med alltifrån bedömning, värdering och planering till löpande kontakter med försäkringsbolag och andra parter.
Att sanera, rädda värden, återskapa miljöer och förenkla för uppdragsgivaren. Det är vad vår vardag handlar om.
Vid varje enskilt uppdrag ser vi till att våra resurser motsvarar kundens behov, finns inte tillräckliga resurser i den egna verksamheten kompletterar vi dessa genom vårt nätverk av underleverantörer.

Tjänster